Ценоразпис

Цената на нощувка със закуска

Деца до 5 години безплатно
Деца от 6 години до 12 години 7,5 EUR / 1 нощ
Деца от 13 години 15 EUR / 1 нощ
Възрастни 15 EUR / 1 нощ
rfwbs-slide