Ценоразпис

Цената на нощувка със закуска

Деца до 5 годинибезплатно
Деца от 6 години до 12 години7,5 EUR / 1 нощ
Деца от 13 години15 EUR / 1 нощ
Възрастни15 EUR / 1 нощ